Osobný bankrot

Spôsob ako sa raz a navždy vysporiadať so svojimi dlhmi voči veriteľom.

V súčastnosti v období rozmachu pôžičiek fyzickým osobám neustále dochádza k situáciám, kedy dlžník stráca schopnosť splácať svoje dlhy a na úhrady starých záväzkoch pristupuje na čoraz nevýhodnejšie podmienky nových úverových zmlúv a pôžičiek. V tomto prípade dochádza k ďalšiemu nárastu zadlženosti, pričom celkovú sumu poskytnutých úverov už majetok dlžníka nedokáže pokryť. V takejto situácii je najlepším riešením využiť možnosti osobného bankrotu.

Ako spoločnosť pôsobiaca v tejto oblasti Vám vieme poskytnúť asistenciu pri navrhovaní najlepších možností, ako sa vysporiadať so svojimi dlhmi. Existujúce dlhy sa častokrát pretavujú do exekučných konaní, ktoré v dlhodobom horizonte znemožňujú návrat do bežného života, keďže exekučné príkazy sú na niekoľkonásobne väčšie sumy, ako bola výška pôvodného dlhu. Naša spoločnosť vám vie poskytnúť možnosti ako eliminovať riziká existujúcich exekúcii založením novej spoločnosti. Finálnou možnosťou ako sa navždy zbaviť svojich dlhov je vyhlásenie osobného bankrotu. Na vyhlásenie konkurzu na svoju osobu je potrebné spĺňať určité predpoklady, aby vôbec takýto proces mohol začať. Rovnako po začatí nie je jednoduché celým týmto procesom prejsť bez toho, aby sa nevyskytla chyba, ktorá môže zmariť prípadné oddlženie fyzickej osoby. Je nutné, aby dlžník mal určitú vedomosť, ako svoje oddlženie dostať do konečnej a úspešnej fázy.