Spoločnosť Eseročka s. r. o. sa zaväzuje rešpektovať súkromie svojich zákazníkov a návštevníkov tejto web-stránky

Tieto pravidlá informujú o tom, kto sme, o druhu informácií, ktoré môžeme zhromažďovať a uchovávať a o spôsobe ich využívania. Popisujú tiež spôsob, ako nás môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok alebo záležitostí ohľadom informácií týkajúcich sa vašej osoby.

Informácia o nás.

Táto web-stránka je v správe spoločnosti Eseročka s. r. o. Služby a informácie môžu tiež pre vás zabezpečovať externé firmy a osoby.

Druh informácií, ktoré uchovávame a spôsob, ako tieto informácie využívame.

Zhromažďujeme výhradne informácie o vašej osobe, ktoré sami poskytnete. Informácie, ktoré o Vás môžeme zhromažďovať pozostávajú z vášho mena, priezviska, bydliska, telefónneho čísla a e-mailu, ktoré ste mohli poskytnúť prostredníctvom kontaktného formulára. Pri návšteve našej stránky nezisťujeme Vaše osobné preferencie. Osobné informácie o Vás sa využívajú za účelom poskytnutia služieb v oblasti podnikateľského poradenstve.

Prepojenia na iné stránky

Príležitostne môže naša stránka obsahovať prepojenia na iné stránky, ktoré nie sú v správe spoločnosti Eseročka s.r.o. Snažíme sa vždy o to, aby boli tieto prepojenia jasne indikované. V prípade akýchkoľvek pochybností skontrolujte lištu svojho prehliadača. Vždy kontrolujeme, či stránky z prepojení disponujú rovnakými vysokými štandardmi rešpektovania pravidiel súkromia, aké dodržiava naša spoločnosť. Nenesieme však žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, ktoré môžete prezradiť stránkam, na ktoré neexistuje prepojenie zo stránky www.eserocka.sk

 

Spoločnosť Eseročka s. r. o. neposkytuje právne služby podľa § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak požadujete poskytnutie právnej rady, spísanie listín o právnych úkonoch, vypracovať právny rozbor, spravovať majetok alebo inú formu právneho poradenstva, spoločnosť Eseročka s.r.o. nie je oprávnená takúto službu poskytnúť a musíte kontaktovať osobu s príslušným oprávnením na poskytnutie takejto služby.