Ready-made s.r.o. za 450,- Eur

Ready-made s.r.o. s využitím prenájmu sídla s.r.o.

Zvýhodnená cena ready-made spoločnosti, ktorá bola založená za účelom jej ďalšieho predaja. V cene novej spoločnosti Vám zabezpečíme všetky úkony nevyhnutné na prevod obchodného podielu ako aj všetky úkony spojené s týmto prevodom, ako napríklad vymenovanie nových konateľov, zmena sídla s.r.o., doplnenie predmetov podnikania a podobne. Zvýhodnená cena sa ponúka v prípade prenájmu registračného sídla na 1 rok s úhradou vopred.

nová ready-made s.r.o. s prenájmom sídla už za 450,- Eur

 


Nová ready-made spoločnosť je okamžite k dispozícii a ihneď po podpise zmluvy sa môžete pustiť do nového podnikania, pričom za konateľa Vás vymenujeme podľa Vašich požiadaviek. 

V prípade Vášho záujmu, prezrite si našu aktuálnu ponuku ready-made spoločností na www.readymadesro.sk alebo nás kontaktujte.