založenie s.r.o.,

 • Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

  S nami je proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným veľmi jednoduchý. Poskytneme Vám všetky nevyhnutné podklady na založenie spoločnosti, prevedieme Vás celým postupom a zastúpime Vás pred príslušným okresným úradom a okresným súdom. Vašou základnou úlohou tak zostáva len výber toho správneho názvu Vašej novej firmy a výber toho správneho riešenia, ktoré ponúkame.

 • Výdavky na založenie spoločnosti

  V súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným vznikajú zakladateľovi finančné výdavky, ktoré sú nákladmi spoločnosti v provom roku hospodárenia. Celková výška nákladov na založenie spoločnosti závisí od podmienok a špecifikácií, za akých sa spoločnosť zakladá. Výška týchto výdavkov je určená predpisom, avšak stále existuje priestor na ich zníženie.

 • Základné podmienky založenia spoločnosti

  Spoločnosť s ručením obmedzeným je umelo vytvorená právnická osoba. Samotnej existencie spoločnosti predchádzajú dve fázy a to fáza založenia spoločnosti a následne vznik spoločnosti. Na to, aby spoločnosť sa mohla stať subjektom práva a teda nadobúdať práva a povinnosti, zákon ustanovuje minimálne požiadavky, ktoré musí každá novozaložená spoločnosť s ručením obmedzeným spĺňať.

 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

  Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné splniť zákonné podmienky a k zápisu spoločnosti do príslušného obchodného registra predložiť zákonom požadované dokumenty, od živnostenských listov až po čestne vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať iný údaj, ktorý nevyplýva zo žiadnych príloh. Po posledných legislatívnych zmenách je založiť s.r.o. môžu už len osoby, ktoré nemajú daňový nedoplatok, čo sa odrazilo aj pri povinnostiach zakladateľoch s.r.o. pred založením s.r.o..